Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v pronajatém bytě a na konci dubna 2019 začal unikat plyn z kotle. Já a mé dvě kočky jsme se přiotrávily. Shodou okolností přišel na návštěvu můj kamarád, který mi je svědkem. Taktéž se trochu nadýchal, ale byl na tom lépe než já. V ten den přijel správce bytu, vypnul přívod plynu, za dva dny vyměnili kotel a po kontrole zjistili, že je i ucpaný komín. V bytě bydlím 09/2017-04/2019 a za tu dobu nebyla provedena žádná revize. Smlouva na dodávku plynu je napsaná na mě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavba RD - stavební povolení včetně oploceni - hranice pozemků. Věcné břemeno neboli služebnost - kabel ČEZ. Z ČEZ souhlas s výstavbou oplocení - při realizaci oplocení firma navrtala kabel - podepsala jsem ČEZ technikovi protokol o způsobené škodě na 10.000 Kč a při další poruše po 6 měsících pak na 20.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně náhrady škody, kterou jsme způsobili našemu sousedovi. Žijeme na vesnici, my i soused v rodinné domě. Sousedovi je 60 let, má dvě dospělé děti, dvě firmy, velké pozemky, dost peněz, velké sebevědomí a praktiky tvrdého podnikatele. Mému manželovi je 45 let, mě je 39 let, máme čtyři děti (14, 11, 9, 2 a půl). Manžel je zaměstnaný, já jsem momentálně na rodičovské dovolené RD s nejmladším dítětem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zamoření podzemních vod pesticidy: vedle pozemku, kde žiji je pole, které několikrát ročně stříkají chemií. Stejně jako přes polovinu vodních zdrojů v ČR je i voda v mé studni zamořena nadlimitní koncentrací pesticidů, takže mám opodstatněnou obavu vodu používat jako pitnou. Tímto mi vlastně majitel - nájemce sousedního pole způsobil značnou újmu v podobě otrávení zdroje vody.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec způsobil dopravní nehodu se zraněním, od které chtěl ujet. Šetřila Policie. Auto je vedené na bratra. Nyní mu přišel dopis od pojištovny, kde má zaplatit škodu na poškozeném vozidle, bude následovat náhrada škody na zdraví.
Kdo je odpovědný? Otec, který prokazatelně řídil nebo bratr vlastník vozidla? Bratr nehodu nahlásil pojištovně, která plnit odmítá a požaduje vše po něm. Otec mění výpovědi, jak se vše stalo. Nevíme tak nic. Může se bratr nějak zprostit placení, když nehodu nezpůsobil?   Otec je svéprávný, nikdy takovou věc neudělal. Děkuji. Cecílie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka byla 12/2017 účastníkem dopravní nehody. Řidič 100% viník. Měla poraněnou páteř a podvrtnuté zápěstí. Léčení ukončila 01/2018 i když jí ruka bolela a byla i trošku omezená hybnost. Pomalu (časem) se jí tam udělala boule (ganglion). Dělali jí punkci, potom absolvovala ještě měsíc rehabilitaci a poté měla ještě 14 dnů ortézu. Má nárok ještě na nějaké odškodné a bolestné? V případě, že ano, podle jakého paragrafu a bodu a v jaké výši? Děkuji, Pavel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kam má být zaslána (Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí? ) výzva s uplatněním nároků nemajetkové újmy za odebrání dítěte a jeho umístění do dětského domova? V jakém zákoně a paragrafu je to, prosím, napsáno? O odebrání dítěte a umístění do dětského domova rozhodl okresní soud, odvolací krajský soud pravomocným rozsudkem rozhodl, že ústavní výchova se nenařizuje a dítě bylo navráceno rodičům. Děkuji. Eva

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

My a dalších 69 rodin jsme byli okradeni na konci roku 2018 (sklepy a garáže). Ztratili se věci asi za 40-45.000 Kč korun (dvě nová kola a dalsi věci). 23.4.2019 nás policie zavolala a řekla, že našli viníka. Můžeme se spoléhat na škody? Naše vykradená garáž nebyla pojištěna. 29. dubna musíme jít na soud, ale nevím, jaká jsou naše práva na náhradu škody. Kdo a kdy má zaplatit náhradu? Děkuji, Eva

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má význam dávat k soudu odmítnutí zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 500, - Kč. Jde o princip, již jsem 3X žádala o zaplacení. Plátce z toho má srandu, odmítá zaplatit a chce vidět tu srandu u soudu. Pokuta je oprávněná, takže soud vyhraji. Však mé náklady soudu budou vyšší než sml. pokuta. Mám za to, že tyto náklady by měl soud dát k platbě té osobě. Jak potom tyto další náklady budou opět vymáhat. Mám do toho jít? Děkuji, Svatava

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

31.12.2018 jsem známému odsunul židli jako vtip. Upadl a udeřil se do hlavy. 15.4.2019 se mi telefonicky ozval. Od 21.1.2019 je na nemocenské - údajně následkem tohoto úrazu. Požaduje mimosoudní vyrovnání. Jinak to bude řešit soudně. Do této doby mne nekontaktoval a nyní vyhrožuje trestním stíháním. Jak měl postupovat neprodleně po úraze, aby mohl s takovým časovým odstupem podat trestní oznámení nebo požadovat odškodnění? Děkuji. Tadeáš