Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Pracuji jako mistr na lisovně. Nyní byla postavena nová hala, kde se přestěhovaly lisy, ale kolaudace má proběhnout 07/2019. Je na mne tlačeno abych zahájil výrobu na nezkolaudované stavbě. Za jakých podmínek můžu zahájit výrobu na nezkolaudované hale? Můžu vůbec? Pokud mne donutí vyrábět jsem vinný v případě nějaké nehody já nebo ten co mě dal příkaz? Děkuji, Ilja

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

29.4.2019 jsem náhodně v pracovním stole své dcery (r. 2002) našla dopis z Dopravního podniku města Brna, ze 25.10.2018, konkrétně výzvu k úhradě částky 10.649 Kč. Na základě tohoto dopisu, dcera osobně navštívila DPMB a oni s ní sjednali splátkový kalendář (500 Kč měsíčně). Dcera zaplatila dvě splátky, poslední v prosinci 2018.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel (škola) dostala pokutu od hygieny za nedostatky v učebně masáží (nedostatky ve vybavení, v úklidu atp.). Má právo po nás učitelkách vymáhat tuto pokutu uhradit? Děkuji, Milena

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2016 jsme podali stížnost k přestupkové komisi v naší obci na souseda který nás neustále slovně urážel tím myslím skupinu osob. Při projednávání přestupku jsme podali všichni svědectví kdy a kde a co se opakovaně stalo a přestupková komise vydala rozhodnutí o pokutě, ale kraj to nesmyslně vrátil k doplnění, bylo znova jednání kde se doplnilo co kraj požadoval, ale kraj to zase vrátil, ale s jinými požadavky na doplnění, opět se doplnilo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nedaleko v restauraci u rybníka a v lesíku pořádají občas hlasité ohňostroje, které ruší poslední klidné zóny pro zvěř. Příroda je tu na Ostravsku dost ohrožená. Obecně řečeno petice by nebyla to pravé, raději bych osobně oslovila ochránce přírody a pohrozila nějakým postihem. Myslím, že je to dost velká obecně rozšířená naprostá bezohlednost a skladba obyvatel, jak je celkem známo, taky by neukazovala na nějaké rozumné schválení, jak některé obce mají. Můžete nějak poradit? Nachází se ta "Roubenka u rybníka" na katastru města Vratimov. Děkuji Milena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla jsem předvolaná jako svědek na přestupkovou komisi. Momentálně jsem v pracovní neschopnosti, musím se i přesto dostavit? Nebo se mohu omluvit a svojí nepřítomnost doložit dokladem o pracovní neschopnosti? Děkuji, Kamila

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostal jsem dotaz od magistrátu hl. m. Prahy, s tím, že jsem vykonával podomní prodej a sice dne 25.1.2018. Jednal jsem na základě pracovní smlouvy se zaměstnavatelem, byť jsem já osobně nevykonával podomní prodej, ale vykonával ho kolega a já jsem byl pouze opodál, kdyby potřeboval pomoct s firemním tabletem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn 21 let je homosexuál a žije v pronajaté garsonce s přítelem. Pod nimi je starší paní, která si neustále stěžuje na hluk. Píše majiteli, který bydlí ve stejném domě vzkazy, kde se o nich vyjadřuje jako o smradech, parchantech a pod. Neustále je uráží a lže. Byla už svolána i schůze v domě, kde si paní vymyslela, že kluci běhají v noci v trenkách po domě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

OS rozhodnul o styku mojí manželky - babičky s naší vnučkou 1 x měsíčně na 3 hod. Ale její rodiče vnučku po 1/2 roce odmítli babičce předávat. Tak na doporučení naší advokátky to babička bezprostředně nahlásila Policii a ta o tom poslala Zápis na "sociálku" - OSPOD. Asi za 2 měsíce byla babička předvolána na Přestupkovou komisi v obci, kde mají rodiče naší vnučky bydliště.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím není mi jasné, jaké jsou konkrétní sankce za opomenutí přiznání daně z kapitálových příjmů u soukromé osoby a jaká je promlčecí doba. Z jednoho pramene jsem se dozvěděl, že je sankce 0,05% za každý den prodlení a z jiného pramene jsem získal informaci, že úrok z prodlení se počítá z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14%. Děkuji za informaci, Karel.