Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po smrti rodičů jsme s bratrem zdědili každý půlku majetku. Nyní se bratr rozhodl mi tu svou věnovat. Jak postupovat dál? Děkuji. Laura

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spoluvlastnicví jsem se stala jedinou vlastnicí rodinného domu. Ale nevím, od kdy: Od pravomocného rozhodnutí soudu (prosinec 2018) nebo od data zapsání do katastru nemovitostí (13.3.2019) nebo
od data předání bývalým spoluvlastníkem (10.4.2019-v rozsudku je psáno, že do této doby nemovitost vyklidí a předá klíče).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem podruhé vdaná a bydlíme v mém bytě. Hospodaříme odděleně. Dostala jsem od svých rodičů darem peníze za prodej jejich bytu. Přidala vlastní peníze a koupila další byt (bydlí v něm nyní má dcera). Všude jsem uvedená jako majitel já. Manžel to akceptuje. Přesto, kdyby se mu něco stalo, je to asi společný majetek. Jak mám právně ukotvit, že byt je můj a nebude spadat popřípadě do dědictví po manželovi. Děkuji, Lída

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

§ 2074, OZ: Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc." Bratr získal před lety značnou částku peněz na pořízení bydlení od mé matky (jediný žijící rodič), peníze ovšem získal "na ruku" bez jakéhokoliv zápisu o této skutečnosti. Za několik let později, v roce 2008 jsem dostal zase já od matky rodný domek darem s břemenem dožití matky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupili jsme s manželem dceři se zetěm a jejich pěti dětem domek (cca 2014), který je vedený jako celoročně obývaná chata. Zeť má z dřívějška nějaké dluhy (které postupně splácí) a tak je chata napsaná na mě s manžela. V současné době máme s manželem nějaké výrazné vztahové problémy a mám obavu, kdyby manželství skončilo rozvodem, že nebudu moci vyplatit půl chaty, aby tam dcera s rodinou mohla nadále bydlet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píšu v záležitosti mojí kamarádky - ráda bych jí pomohla. Již delší dobu se stará o svou nemobilní nemocnou matku k tomu má ještě svoje zaměstnání a těžko již vše stíhá, tak se snažila o nějakou změnu. Při vyřizování zjistila, že již před několika lety matka rodinný dům darovala synovi, tj. bratra mojí kamarádky. Ten ji k tomu donutil podlým způsobem přes svého kamaráda. O této skutečnosti nikdo nevěděl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2005 jsme se sestrou zďedili po otci byt 4+1 v Jesenici u Prahy. Znalecký posudek pro dědické řízení byl 681000 Kč za tento byt. Do dnešní doby v bytě bydlím. Provedla se rekonstrukce bytu i celého domu. Sestra nikdy nic neplatila a bydlela jinde. Nyní chce po mě vyplatit z dědictví a tvrdí, že má nárok na polovinu ceny bytu v této chvíli. Jakou cenu musím zaplatit? Děkuji. Richard

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme tři spolumajitelé poloviny rodinného domu. V této polovině jsou dvě bytové jednotky. Ty už jsou nějakou dobu pronajímány. Po úmrtí pronajímatelky (maminka mé manželky) došlo k dědickému řízení a k rozdělení uvedené části domu na tři stejné díly. Vzhledem k těmto skutečnostem připravujeme nové nájemní smlouvy (za stejných podmínek).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přes náš a sousedovic pozemek vede vodoteč, která není zakreslena ani v katastru, ani v územním plánu obce. Voda přitéká z ulice a z polí zatrubněním pod cestou (vlastník Úřad pro zastupování státu ČR), odtéká přes naše pozemky až do vodoteče vlastněnou Státním pozemkovým úřadem. Tato státní vodoteč je již v katastrální mapě zakreslená jako „koryto vodního toku umělé“. Dá se říci, že vodoteč přes naše pozemky zachraňuje zdejší oblast při povodních.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na chalupě máme cca 20 let studnu, ze které bere vodu i soused. Ve studně má jednoduše čerpadlo a trubkami si vede vodu do chaty. Nijak to není ošetřeno, žádné věcné břemeno tam nemáme. V rámci dobrých vztahů a v té době dostatku vody ve studni jsme to nijak neřešili.