Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

29.4.2019 jsme předali byt. V předávacím protokolu je napsáno, že byt byl předán v pořádku. Na začátku nájemního vztahu jsme složili kauci 14.500 ve smlouvě je dodatek – “Kauci se pronajímatel zavazuje vrátit nájemci po ukončení nájemního vztahu a po předání předmětu nájmu. V případě, že ale vznikne dluh na nájemném poplatcích za energie a služby, příp. škoda na majetku, náhrada škody bude kompenzována složenou kaucí (jistinou).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem uzavřenou smlouvu na pronájem bytu na 1 rok (1.10.2016 - 30.9.2017) a následně dodatkem ke smlouvě prodloužený nájem bytu o další rok tj. do 30.9.2018. Pronajímatelka mě ke dni skončení nájemní smlouvy nekontaktovala a dále mě nechala bydlet v dotčeném bytě. Nyní mě řekla, že mám byt vyklidit a to do 28.4.2019 což jsem tedy udělala. Ona mi nyní odmítá vyplatit vratnou kauci včetně všech přeplatků za služby a tvrdí, že jsem bydlela 7 měsíců na černo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Skončení nájmu a úhrada poškozené věci: vypořádání se s pronajímatelem po skončení nájmu ke dni 30.4.2019. Předmětem sporu je platba, náhrada za plastovou vanu. V okolí výpusti se objevila trhlina, která vyústila v díru o průměru cca 1 cm. O dané věci jsme neprodleně (15.3.2018), informovali pronajímatelku. Manžel situaci vyřešil zatmelením díry opravnou sadou se slovy, že už má něco za sebou. Kromě let se střídali i nájemníci. Dle mého může být i výrobní vada, degradace materiálu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme nájemci státního bytu (č. 4), který měl 50 m2, nájemní smlouva byla na dobu neurčitou. Vedlejší byt (č. 3) byl prázdný a proto jsme si požádali o sloučení části tohoto bytu (1 pokoje) k našemu bytu. To vše bylo povoleno bytovým odborem. Došlo ke kolaudaci, kde na kolaudačním rozhodnutí stojí, že předmětem kolaudace je : "rozšíření bytu …". Z bytu č. 4 o velikosti 2+1 vznikl sloučením byt o velikosti 3+1.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodala jsem byt - ke dni 30.3.2019 jsem byla majitelkou ještě já, obdržela jsem vyúčtování za rok 2018. Vznikl přeplatek. V kupní smlouvě máme zakotveno, že na přeplatek mám nárok já, jako původní majitelka. Byt byl předán k 1.4.2019. Jde mi ale za přeplatek za rok 2018. Půl roku tam nikdo nebydlel, ale platit jsem musela vše dál, byla jsem majitelkou zhruba do března 2019. Šlo vše z mého účtu. Mezi vyúčtováním v březnu a dnešním datem již došlo k přepsání vlastnictví na novou majitelku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat na možnost náhrady škody na stroji a vybavení provozovny umístěném v pronajaté budově. K poškození/znehodnocení došlo tím, že vítr odfoukl krytinu střechy budovy a o pár dní později při dešti voda prokapávala na stroj a vybavení v hale. Zajímá mě, zda máme (firma) možnost nárokovat náhradu škody po majiteli budovy nebo případně majitel po pojišťovně?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v podnájmu. Byt je družstevní, můj pronajímatel (vlastník družstevního podílu) měl souhlas družstva, že byt může pronajímat mně. Elektřina je psána také na pronajímatele. V prosinci 2018 mělo být vyúčtování elektřiny. Žádné vyúčtování jsem ale nedostala. Pronajímateli jsem se nedovolala, poté bylo jeho telefonní číslo zrušeno. Poté se jeho jméno objevilo na registru dlužníků družstva.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme neustálý problém s nájemnicí. Poslali jsme jí 2018 vyúčtování elektřiny, kde si poskytovatel energií odečetl vrácení bonusu, protože jsme přešli jinam. Byly to bonusy za 2016 a 2017. Vyučtování jsme nájemnici prováděli i s bonusamy, takže vlastně dostala na přeplatku více o část bonusu než měla dostat. To jí nevadilo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chceme zabránit podpisu nevýhodné smlouvy na základě zmatečního výběrového řízeí, tedy VŘ. Jedná se o hlasování per rollam obálkovou metodou, které proběhlo v našem bytovém družstvu. Připouští tato forma hlasování zastupování plnou mocí? Musí být prokazatelně doloženo doručení obálky všem členům družstva - např. i těm, kteří aktuálně bydlí v zahraničí? Může se v jednom hlasování vyjadřovat pouze k jednomu, nebo i k vícero ustanovením?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit ohledně nájemní smlouvy, kde má majitel napsáno, že budu platit nájemné (teplo, voda, fond oprav) a dále že budu platit plnění (nájemné, SIPO a Internet). Po roce nájmu mi nebyla prodloužená smlouva a však mi majitelka chtěla předat evidenční list, kde by bylo navýšení cca o 900 Kč za platbu do fondu oprav. Myslíte, že mohu požadovat platby za fond oprav a správu domu po majitelce zpět? V příloze Vám posílám jednu ze stran nájemní smlouvu. Vše se týká bodů 5.1 a 5.2 Děkuji, Eleonora