Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Obracím se na Vás s následujícím problémem. Obdržela jsem od podniku ČEZ distribuce žádost, abych na svém odběrném místě v elektroměrovém rozvaděči nahradila staré vodiče s poškozenou izolací novými. Jedná se o chatovou oblast. Pozvala jsem na místo elektrikáře. Ten konstatoval, že skříňka zbudovaná v 70. letech minulého století je již ve velmi špatném stavu (vlhkost, koroze, staré jističe i propojovací vodiče) a nestačí jen vyměnit vodiče s poškozenou izolací.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak se bránit proti nepravdivému znaleckému posudku, který soud používá ve svém jednání? Děkuji, Pavel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajal jsem sklad jedné zahraniční společnosti. V součastné době jsou v prodlení 4 měsíce s placením nájemného. Dám okamžitou výpověd pro neplacení nájmu a musím pak umožnit vstup a areálu. Materiál, který mají uskladněný a nechávají ho ve skladu, můžu ho využít jako zástavu do zaplacení dluhu. Pokud bych chtěl podat návrh na konkurz, můžu jako Čech podat návrh k Rakouskému soudu. Děkuji za odpověď. Martin

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat zda je možné v objektu provozovat penzion který není dostavěný a řádně zkolaudovaný.
Bohužel naši sousedé toto dělají. Budeme na našich pozemcích vedle nich stavět rodinný dům, tedy RD a když jsme chtěli mít od nich 50 cm od společné hranice garáž bez oken, tak jsme kvůli paní museli zrušit garáž, protože jinak to vyřešit nešlo. Máme malý pozemek a druhý soused nám taky dělá problémy. Jen zajímá jestli oni můžou takto podnikat. Děkuji, Alžběta

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o odpovědi na níže uvedené dotazy a případně doložení příslušnými paragrafy příslušných zákonů. Na oplocení, taras oplocení, a na stěnu garáže na mém pozemku uvnitř katastru města chci umístit reklamní plachty přichycené na tato oplocení, taras oplocení, a stěnu garáže. Je možné na takováto oplocení, taras oplocení a stěny garáže umístit reklamní plachty?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

18.8.2017 jsem poslal návrh na odstranění černé části stavby souseda. Při výstavbě této černé stavby. Předchůdce souseda, provedl terénní úpravy, bez zajištění jakoukoliv opěrnou zdí. V poslední době náš dům popraskal a terén znatelně u domu poklesl díky neodbornému zásahu do terénu při provádění černé stavby.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Sousedovi byla povolena stavba (část domu zůstala) na základě rozporuplných znaleckých posudků. Stavba nebyla dokončena v termínu a nyní žádá soused o změnu stavby před dokončením. Můj rodinný dům, tedy RD začal vykazovat vážné statické problémy. Jak mohu tuto stavbu zastavit, v námitkách jsem uvedla, že nesouhlasím se změnami. Co musím předložit pojišťovně, abych mohla uplatnit zaplacení velmi náročných stavebních úprav svého RD, které jsou způsobeny stavbou souseda, který se nepřizpůsobil daným možnostem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsem zakoupil pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, ale dle platné územně plánovací informace vydané příslušným stavebním úřadem, je na něm možno stavět rodinný dům. Toto jsem si ještě telefonicky u příslušného úředníka ověřil. Teď jsem se ovšem na obecním úřadě dozvěděl, že plánovaná stavba je v rozporu s územním plánem.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Snažím se pomocí své kamarádce. Na začátku března 2019 shořel dům jejich sousedů. Partner kamarádky při hašení požáru se nadýchal zplodin hoření. Byla přivolána sanitka. Dům se zachránit nepodařilo. Díky vysokému žáru a obrovskému množství vody však vznikla škoda i na domu kamarádky. Jedná se o začátek řadové výstavby. Dům si sedá, praskla štítová stěna. Několikrát je statik donutil dům opustit a pak zase vrátit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zúžení SJM, společného jmění manželů: před časem jsme u notáře sepsali zúžení jmění manželů, důvod - "moje děti, tvoje děti". Jde o druhé manželství, přičemž každý z nás má dvě děti z předešlého vztahu. Notář nám zřejmě nabízel zápis do nějakého veřejného seznamu. Je to důležité? Prosím proč? A je možné zapsat dodatečně a jakou částku za tento akt zaplatíme? Pokud není zápis veřejný má menší důležitost? Pokud je v listiné podobě a například by se ztratil je dohledatelný?   Děkuji, Lucie